Real Or Not REAL?


Theatervoorstelling (14+)
Als schoolvoorstelling en voor CC

Pesten, zelfmoord, vergeving, rouw


Arnaud Vandermeiren staat alleen op de planken. Hij speelt Jens Verstraeten die het verhaal vertelt van zijn beste vriend Oscar.
Toen Oscar 15 jaar oud was pleegde hij zelfmoord.
Oscar werd zwaar gepest, maar was dit de reden van zijn dood???

Je krijgt een kijk in de wereld van het slachtoffer, de pester en hun omgeving.


  • Welke impact heeft dit?
  • Kon Jens dit alles vermijden? 
  • Hoe gaan ze hiermee om? 


Voor doven en slechthorenden werken wij samen met een vaste gebarentolk die de voorstellin goed kent.

Voor praktische 
zaken en verloning neemt onze tolk rechtstreeks contact op met de school.

Cast & Crew

Acteurs

Arnaud Vandermeiren "Jens"

Regie

Freddy Claeys

Gebarentolk 

Janneke Verduijn

Nog te bepalen "Oscar"

Muziek -Componiste

Portretten decor & ontwikkeling spel

Gratiënne Van Landeghem "Rita"

Licht & geluid

Productie