Levens veranderend theater & filmproducties

"Open het hart en maak het bewerkbaar "

C&T Productions VZW is een productiehuis dat kwalitatief levens veranderend theater en filmproducties creëert over maatschappelijke problematiek en taboes.
Dit met een link naar de positieve christelijke waarden:
samenhorigheid, hoop, delen, vergeving, herstel, …. 
Zo geven ze hoop, geloof en liefde aan de kijker.

Ze creëren niet alleen levens veranderende producties, maar creëren ook een thuishaven voor de cast en crew waarmee ze samenwerken.


Visie-Missie

De visie

Een theaterstuk, een film, een boek, een lied, een beeld, een schilderij …
Als er naar één van deze kunstvormen gekeken wordt, dan brengt het steeds iets teweeg bij de mens: een lach, een traan, een emotie, een gevoel. Dit gevoel kan het startpunt zijn van een verandering in het leven.


De Missie

C&T Productions is een voertuig om mensen te bereiken.

Doorheen de bewustmaking van de problematiek, willen wij

verandering brengen bij de kijker of de organisatie, zodat

zij mogen groeien in hun eigen relaties en omgang met

anderen. Zodat zij durven praten over de taboes of zorgen.

Want spreken en durven vragen is iets wat veel helpt bij het verwerken en oplossen van een probleem of zorg. Op deze manier kan de persoon zijn welzijn verbeteren, een hoopvolle toekomst zien, en ontdekt hebben welke zijn ware identiteit is. Het weten wie je bent, het besef dat je met al je falen, zorgen en problemen toch aanvaard bent geeft je hoop en liefde. Onze missie is die Hoop en Liefde te delen met de mensen rondom ons.


De Strategie

Deze missie en visie willen we uitvoeren met onze artistieke projecten. Al onze voorstellingen willen wij zoveel mogelijk autobiografisch maken. Op die manier leunt het verhaal heel dicht bij de realiteit, en kan het sterk binnenkomen bij ons publiek.


De CLOWN:

Velen denken dat een clown een acteur is die wat gek doet en een rode neus opzet. Dit is niet wat pure en oprechte clownerie hoort te zijn. De clown speelt niet, maar “is”.
De clown is in het “nu”, hij maakt zich zelden zorgen. Net als een kind geniet hij van het moment en stelt zich geen vragen zoals: “Kunnen mijn ouders het brood wel betalen?”
In plaats daarvan vertrouwt het kind er op dat de ouders elke ochtend zorgen dat er brood op tafel ligt.
Als clown willen wij contact maken met de personen rondom ons, hen verwelkomen en hen uitnodigen in dit “nu” te stappen. Even alle zorgen opzij zetten en voor één moment liefde, hoop en een zorgeloos leven te verwelkomen. Zodat de mens even die rust mag ontvangen in het midden van zijn storm.


THEATER:

Doorheen onze voorstellingen willen wij een impact hebben op de toeschouwers en hun omgeving. Wij willen hen bewust maken van de problematiek en gaan geen maatschappelijke taboes uit de weg.
Op die manier geloven wij dat de mensen -door het bewust worden- een keuze kunnen maken om de zaken anders aan te pakken en mogelijks verandering te brengen in hun eigen leven en in hun omgeving.


De Conclusie
Door zelf ons hart open te stellen, oprecht te zijn met onze zwaktes en sterktes, ons op te stellen als een dienaar naar het publiek toe, nederig te zijn en de keuze te maken onvoorwaardelijk lief te hebben, geloven wij dat de toeschouwer aangeraakt zal worden en op een liefdevolle en zachte manier tot het besef zal komen om zijn eigen individuele keuzes te maken.


Een aantal ondersteunende quotes 


"Some say I am an emperor. Some say I am a master. But for you my beloved public, your humble servant ever after". 

-Pulcinella

“So don’t worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today’s trouble is enough for today”.

- Jesus Christ (Matthew 6:34 NLT) 


Three things will last forever—faith, hope, and love—and the greatest of these is love.
- Paul (1 Corinthians 13:13 NLT)


To let someone laugh is a serious business.
- Janusz F. Komodowski